1. امیرهوشنگ صادقی فاضل , جعفر بلوری بزاز , طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر , سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
 2. اشرف مرتضوی , جعفر بلوری بزاز , بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی , پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
 3. محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز , روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 4. محسن بهمن یار , جعفر بلوری بزاز , تاثیر خاکستر پوشال بر مقاومت فشاری بتن , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 5. جعفر بلوری بزاز , محمود عبدالهی , مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی , چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و توسعه شهرداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
 6. محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز , مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 7. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 8. جعفر بلوری بزاز , شیما نجار , مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
 9. جعفر بلوری بزاز , دانیال محمدزاده شادمهری , مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی , دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
 10. مرتضی سالاری , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 11. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 12. سپیده ناصح , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , جعفر بلوری بزاز , ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 13. مرتضی منصوری , کاظم برخورداری بافقی , جعفر بلوری بزاز , بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق , 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
 14. مرتضی منصوری , کاظم برخورداری بافقی , جعفر بلوری بزاز , بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق , دومین کنگره بین المللی سازه معماری و توسعه شهری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
 15. علی اخترپور , جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق , سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
 16. جعفر بلوری بزاز , محمد خدادادی , ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی , ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
 17. جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز , بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک , ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
 18. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
 19. ناصر بشارتی حسین آباد , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 20. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , دانیال رضازاده عیدگاهی , بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 21. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
 22. رضا عرفانیان نیا , جعفر بلوری بزاز , میر احمد لشته نشایی , بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان , اولین کنگره ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
 23. جعفر بلوری بزاز , علیرضا عدالتی شعرباف , بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 24. سعید هاشمی , جعفر بلوری بزاز , مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 25. فرشاد فیروزئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم , بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
 26. فرشاد فیروز ئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم , بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
 27. بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , محمد حسین صدقیانی , بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد , نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۰
 28. عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز , تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D , ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۶
 29. حسین جلیلیان عاملی , جعفر بلوری بزاز , تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
 30. مجید خندان بکاولی , جعفر بلوری بزاز , ایرج رحمانی , جعفر نجفی زاده , بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
 31. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
 32. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری , تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
 33. بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , حسین صدقیانی , اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 34. عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز , تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 35. حمید قالی باف محمدآبادی , جعفر بلوری بزاز , احمد باقرپورمقدم , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 36. مهدی واحدی فر , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱
 37. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری , تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 38. علی ملاحسنی , جعفر بلوری بزاز , آزاده راشد , بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 39. جعفر بلوری بزاز , سعید فرخنده , برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 40. حمیدرضا کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 41. آسیه خادم قائینی , جعفر بلوری بزاز , کسری خواجوی , رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری , دومین همایش ملی سدسازی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
 42. جعفر بلوری بزاز , آرام اردلان زاده , محمود شهبازی اوروند , بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود , دومین همایش ملی سدسازی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
 43. علیرضا آقائی فر , محمد علی رضوانی , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن , دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2009) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۰۵
 44. جعفر بلوری بزاز , محمد رئیسیان زاده , اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی , دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۴