1. جعفر بلوری بزاز , محمد رئیسیان زاده , اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی , دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. علیرضا آقائی فر , محمد علی رضوانی , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن , دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2009) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. فرشاد فیروزئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم , بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. آسیه خادم قائینی , جعفر بلوری بزاز , کسری خواجوی , رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری , دومین همایش ملی سدسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. جعفر بلوری بزاز , آرام اردلان زاده , محمود شهبازی اوروند , بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود , دومین همایش ملی سدسازی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری , تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. علی ملاحسنی , جعفر بلوری بزاز , آزاده راشد , بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. جعفر بلوری بزاز , سعید فرخنده , برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. حمیدرضا کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , حسین صدقیانی , اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز , تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. حمید قالی باف محمدآبادی , جعفر بلوری بزاز , احمد باقرپورمقدم , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. حسین جلیلیان عاملی , جعفر بلوری بزاز , تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. مهدی واحدی فر , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مجید خندان بکاولی , جعفر بلوری بزاز , ایرج رحمانی , جعفر نجفی زاده , بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری , تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها , ششمِن کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز , تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D , ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. فرشاد فیروز ئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم , بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. جعفر بلوری بزاز , علیرضا عدالتی شعرباف , بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. سعید هاشمی , جعفر بلوری بزاز , مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. ناصر بشارتی حسین آباد , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , دانیال رضازاده عیدگاهی , بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. رضا عرفانیان نیا , جعفر بلوری بزاز , میر احمد لشته نشایی , بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان , اولین کنگره ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , محمد حسین صدقیانی , بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد , نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. علی اخترپور , جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق , سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. جعفر بلوری بزاز , محمد خدادادی , ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی , ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز , بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک , ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. مرتضی سالاری , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. مرتضی منصوری , کاظم برخورداری بافقی , جعفر بلوری بزاز , بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق , 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. جعفر بلوری بزاز , دانیال محمدزاده شادمهری , مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی , دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. سپیده ناصح , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , جعفر بلوری بزاز , ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز , روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹